Losse Driehoeksborden

Ideaal out­doormedium in gebieden zon­der vaste buiten­re­clame. De Driehoeksbor­den wor­den geplaatst via een gemeen­telijke ver­gun­ning.

Wij rege­len het gehele tra­ject; van aan­vraag van ver­gun­ning tot het plaat­sen van de borden.