Losse Driehoeksborden

Ideaal out­doormedium in gebieden zon­der vaste buiten­re­clame. De Losse Driehoeksbor­den wor­den geplaatst met een gemeen­telijke ver­gun­ning. 

Wij rege­len het gehele tra­ject; van vergunningaan­vraag tot het plaat­sen van de borden.

Werkwijze Losse Driehoeksborden

Plaatsing/locaties

Plaatsing van de flexibele borden is per gemeente. Gemeenten staan vrijplaatsen toe of wijzen locaties aan via vaste routes.

Campagneperiode

Wij plaatsen de borden voor een periode van 7, 10 en/of 14 dagen.

Gemeentelijke vergunning

Per gemeente is er een vergunning nodig voor het plaatsen van deze borden. Elke gemeente heeft een eigen beleid waarin verschillende soorten campagnes toegestaan zijn. Het plaatsen van deze borden is conform de gemeentelijke vergunning (locaties, aantal borden en periode).

Centercom Buitenreclame beschikt over een database met het huidige reclamebeleid van elke gemeente in Nederland. Dit beleid kan wijzigen. Wij kunnen u advies geven over de mogelijkheden per gemeente. Bij het niet verlenen van een vergunning kunnen wij u (indien mogelijk) een passend alternatief aanbieden.

Aanvraagtermijn

Aangezien gemeenten vaak een aanvraagtermijn van enkele weken hanteren, adviseren wij minstens circa 6 weken voor aanvang van de campagne de borden bij ons in te boeken. Echter geldt: hoe eerder wij de aanvraag in kunnen dienen hoe groter de kans op een vergunning is. Wilt u de borden inzetten op korte termijn? Wij doen ons uiterste best om de vergunning evengoed te regelen.

Handling

Centercom Buitenreclame regelt zowel het aanvragen van de vergunning (en dus de hele communicatie met de gemeente) alsmede het plaatsen en ophalen van de borden en het plakken van de affiches binnen de afgesproken termijnen.

Tarief

De tarieven van Centercom Buitenreclame zijn altijd exclusief gemeentelijke lasten (leges en precario). Deze lasten worden apart vermeld. Op deze manier is inzichtelijk hoe de prijs per gemeente is opgebouwd. De minimale ordergrootte bedraagt € 300,-. Indien de order dit bedrag overschrijdt bedraagt de minimale besteding per gemeente € 150,-. De borden worden altijd aangeboden onder voorbehoud van het verkrijgen van de gemeentelijke vergunning.