Home MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Centercom heeft het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. We zijn een onderneming die maatschappelijk verantwoord onderneemt, als zodanig bekend staat en er ook op aangesproken wil worden als we verbeteringen kunnen doorvoeren.

Centercom compenseert volledige CO2-voetafdruk van 2021 met 14.000 bomen

Voor een beter klimaat heeft de wereld meer bomen nodig. Centercom heeft 14.000 bomen geplant in Ethiopië’s Desa’a regio en compenseert hiermee zijn volledige CO2 voetafdruk van het jaar 2021. In samenwerking met Regreener heeft Centercom dit mooie klimaatproject ondersteund.

Het Desa’a Bos is een van de oudste overgebleven droge Afromontane bossen in Ethiopië. Meer dan 26.000 mensen leven hier onder de armoedegrens en zijn afhankelijk van het bos voor water, energie en om hun vee te voeden. Het doel van dit ambitieuze project is om de droge Afromontane bossen te herstellen en beschermen en water terugbrengen naar deze regio, die rechtstreeks wordt bedreigd door woestijnvorming vanuit het noorden, en de plattelandsbewoners uit de extreme armoede halen. Het doel van WeForest is een wereld te creëren waarin gemeenschappen en de natuur duurzaam samen kunnen leven om de opwarming van de aarde nog in ons tijdperk tegen te gaan.

Duurzaamheid

Centercom handelt volgens het uitgangspunt: ontwerpen en ontwikkelen van producten & diensten op basis van veilig en volledig her te gebruiken grondstoffen. Dit uitgangspunt is het begin van een eindeloze keten waarin we producten ontwerpen en produceren waarvan we zeker weten dat ze uiteindelijk weer nieuwe producten opleveren of worden teruggegeven aan biologische of technische kringlopen.

Leveranciers

Implementatie van dit Cradle-to-Cradle principe hebben we zeer nadrukkelijk toegepast op het ontwerp van onze displays. Alle materialen waarvan het display gemaakt is zijn 100% recyclebaar en keren zonder degradatie terug in de productieketen. Kunststof(delen) gebruiken we bewust niet: ze verkleuren en zijn moeilijk te recyclen zonder degradatie van de oorspronkelijk gebruikte grondstof. Al onze displays zijn vervaardigd uit aluminium of staal en worden in onze eigen werkplaats gefabriceerd.

Materialen worden ingekocht bij leveranciers waarvan we de werkwijze kennen en kunnen screenen maar waarvan de geografische afstand ook zo beperkt mogelijk is: vervoersbewegingen dienen zo beperkt mogelijk te zijn. Producten waarvan we kunnen vermoeden dat ze gefabriceerd zijn zonder het milieu te beschermen (met name mogelijk bij leveranciers buiten de EG) of waar vormen van uitbuiting & kinderarbeid bij betrokken zijn kopen we niet in.

We streven naar het verlengen van de gehele levenscyclus van onze verschillende soorten displays. We onderhouden ons netwerk intensief en houden het schoon, dit zorgt voor een verlenging van de levensduur.

We plakken machinaal de affiches in de buurt van de stad waar ze ook worden ingezet. We hebben op verschillende locaties in Nederland een plakmachine in gebruik waardoor we de vervoersbewegingen van affiches en platen zoveel mogelijk kunnen beperken. Al het bij Centercom gebruikte papier wordt gerecycled. Daarvoor maken wij gebruik van een papierpers en hebben wij en onze onderaannemers contracten met diverse recyclebedrijven.

Drukwerk wat we inkopen moet milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar bedrukt zijn. Ongebruikte affiches worden door een kunstenaar gebruikt om allerlei objecten van de maken (kladblokken, tassen, prullenbakken: www.josvandermeulen.nl).

Het wagenpark

Ons jonge wagenpark (en dat van onze onderaannemers) rijdt deels elektrisch, heeft schone motoren en wordt zo efficiënt mogelijk ingezet. We combineren onze mediawissels met mediawissels van andere mediabedrijven: dit zorgt voor een zeer forse reductie van het aantal gereden kilometers per geplaatst affiche.

We zijn een erkend leerbedrijf en creëren een uitdagende leeromgeving. We betrekken alle personeelsleden bij het ontwikkelen en verbeteren van onze producten.

We Are Public

We steunen op zeer ruime wijze sinds de opstart het initiatief We Are Public die instellingen met weinig marketingbudget toch goede opties bieden om met een breed publiek in contact te komen. De werkwijze van We Are Public is de volgende:

Belangstellenden (cultuurliefhebbers) nemen een abonnement van 15 euro per maand op ‘cultuur in hun directe omgeving’ en worden voortdurend geïnformeerd via nieuwsbrieven, website en een magazine waar ze terecht kunnen met dit abonnement. Er zijn proefabonnementen en mogelijkheden een (tijdelijk) abonnement cadeau te doen aan iemand. Culturele instellingen, galerieën, kunstenaars en evenementen kunnen zich aansluiten bij We Are Public en ‘events’ aanbieden waar abonnementhouders gratis naar toe kunnen. Een groot deel van de marketing van een event verloopt daarna via We Are Public en dit zorgt voor meer publieksbelangstelling en dus meer bezoek/cultuurparticipatie. Per maand zijn er dan tientallen voorstellingen via deze constructie te bezoeken.

Dit systeem maakt het mogelijk dat vooral kleine instellingen enz. het hoofd boven water kunnen houden tijdens bezuinigingen in de culturele sector. Dit project is gestart in 2014 in Amsterdam en in 2017 ook uitgerold in Den Haag. We Are Public heeft een kaalslag voorkomen onder de kleinere voorstellingen en de meer experimenteel ingestoken events. Meer informatie: www.wearepublic.nl.

 

Nooit te klein

Centercom maakt geen onderscheid qua serviceverlening naar welke soort klant of budget dan ook. We zijn marktleider in het segment Culturele Affichage geworden door groot te denken maar ook klein te handelen: kleine campagnes zijn het fundament van ons bedrijf en we zullen dit nooit verwaarlozen. We zijn gewend kleine campagnes op te zetten en met klanten mee te denken over het genereren van zoveel mogelijk exposure met een klein budget.