Buitenreclame

Advert­eren met A0-re­clame; een slimme manier om een mas­s­a­pub­liek te bereiken.

Met een netwerk van circa 70 ste­den is Cen­ter­com de groot­ste aan­bieder van A0-re­clame. Het A0-for­maat is iets kleiner dan een abri, maar de kosten per con­tact liggen vele malen lager. De A0-posters zijn te vin­den op een aan­tal dragers: A0-Frames, 2-Signs en 3-Signs. In gebieden zon­der vaste dragers kun­nen op aan­vraag losse Driehoeks­bor­den geplaatst wor­den. 

Klik hieron­der op de foto’s voor meer infor­matie over de afzon­der­lijke types A0-Signs.

2-Signs en 3-Signs

Deze niet te mis­sen bor­den hangen op vaste posi­ties en zijn beves­tigd aan licht­mas­ten.

A0-Frames

De A0-Frames hangen op muren, stoplichtkasten en schuttingen op druk­be­zochte locaties; langs hoofd­we­gen, fiet­sroutes en in stad­s­cen­tra.

A1-en A2-Frames

De A1- en A2-Frames hangen op druk­be­zochte locaties midden in de stad.

Losse Driehoeksborden

Ideaal out­doormedium in gebieden zon­der vaste buiten­re­clame.

Specialzuilen

Onze Specialzuilen zijn blikvangers door het enorme formaat en worden rondom bezet door 1 adverteerder.