Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Centercom heeft het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. We zijn een onderneming die maatschappelijk verantwoord onderneemt, als zodanig bekend staat en er ook op aangesproken wil worden als we verbeteringen kunnen doorvoeren.

DUURZAAMHEID

Centercom handelt volgens het uitgangspunt: ontwerpen en ontwikkelen van producten & diensten op basis van veilig en volledig her te gebruiken grondstoffen. Dit uitgangspunt is het begin van een eindeloze keten waarin we producten ontwerpen en produceren waarvan we zeker weten dat ze uiteindelijk weer nieuwe producten opleveren of worden teruggegeven aan biologische of technische kringlopen. Implementatie van dit Cradle-to-Cradle principe hebben we zeer nadrukkelijk toegepast op het ontwerp van onze displays. Alle materialen waarvan het display gemaakt is zijn 100% recyclebaar en keren zonder degradatie terug in de productieketen. Kunststof(delen) gebruiken we bewust niet: ze verkleuren en zijn moeilijk te recyclen zonder degradatie van de oorspronkelijk gebruikte grondstof. Al onze displays zijn vervaardigd uit aluminium of staal en worden in onze eigen werkplaats gefabriceerd.

Materialen worden ingekocht bij leveranciers waarvan we de werkwijze kennen en kunnen screenen maar waarvan de geografische afstand ook zo beperkt mogelijk is: vervoersbewegingen dienen zo beperkt mogelijk te zijn. Producten waarvan we kunnen vermoeden dat ze gefabriceerd zijn zonder het milieu te beschermen (met name mogelijk bij leveranciers buiten de EG) of waar vormen van uitbuiting & kinderarbeid bij betrokken zijn kopen we niet in.

We streven naar het verlengen van de gehele levenscyclus van onze verschillende soorten displays. We onderhouden ons netwerk intensief en houden het schoon, dit zorgt voor een verlenging van de levensduur. 

We plakken machinaal de affiches in de buurt van de stad waar ze ook worden ingezet. We hebben op verschillende locaties in Nederland een plakmachine in gebruik waardoor we de vervoersbewegingen van affiches en platen zoveel mogelijk kunnen beperken. Al het bij Centercom gebruikte papier wordt gerecycled. Daarvoor maken wij gebruik van een papierpers en hebben wij en onze onderaannemers contracten met diverse recyclebedrijven. Drukwerk wat we inkopen moet milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar bedrukt zijn. Ongebruikte affiches worden door een kunstenaar gebruikt om allerlei objecten van de maken (kladblokken, tassen, prullenbakken: www.josvandermeulen.nl).

Ons jonge wagenpark (en dat van onze onderaannemers) rijdt deels elektrisch, heeft schone motoren en wordt zo efficiënt mogelijk ingezet. We combineren onze mediawissels met mediawissels van andere mediabedrijven: dit zorgt voor een zeer forse reductie van het aantal gereden kilometers per geplaatst affiche.

We zijn een erkend leerbedrijf en creëren een uitdagende leeromgeving. We betrekken alle personeelsleden bij het ontwikkelen en verbeteren van onze producten.

NEDERLAND SCHOON

Centercom mag het logo van Nederland Schoon voeren. Ook deze erkenning van onze inspanningen om de openbare ruimte schoner en fraaier te maken bevestigt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

BETROKKENHEID BIJ SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN

In het kader van algeheel maatschappelijk belang stellen wij ons grote landelijke reclamenetwerk deels beschikbaar aan instellingen die een extra publicitair steuntje kunnen gebruiken. Zo stellen wij een groot deel van ons netwerk beschikbaar aan goede doelen, culturele instellingen en nieuwe ondernemersinitiatieven.

Centercom streeft er naar om zoveel mogelijk met lokale arbeidskrachten te werken. Een groot voordeel van werken met lokale arbeidskrachten is de grotere betrokkenheid bij de uitstraling van het netwerk in de eigen woonomgeving: trots op eigen werk in je eigen stad. 

De arbeidsomstandigheden van ons personeel zijn een continue punt van aandacht. Veiligheid tijdens werkzaamheden wordt strikt beheerd door duidelijke werkinstructies en het vastleggen van incidenten conform ISO; Daar waar mogelijk proberen we fysieke – en psychische belasting van ons personeel te verminderen. 

Centercom streeft langdurige partnerships na met diverse leveranciers. Bij het selecteren van onze leveranciers wordt behalve naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit ook gekeken naar de wijze waarop een organisatie zich gedraagt ten opzichte van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Concreet letten we op de afstand die onze ingekochte producten moeten afleggen, of er milieuvriendelijk geproduceerd wordt, of er sprake is van menswaardige arbeidsomstandigheden of kinderarbeid. De te reizen afstanden voor het verrichten van de werkzaamheden/diensten van Centercom worden voortdurend geijkt en kritisch bekeken.