GEMEENTEN EN STEDEN

Centercom, een betrouwbare partner voor de exploitatie van kwalitatieve reclamedragers.

Home Gemeenten en steden

Een slimme oplossing tegen vervuiling​

Electriciteitshuisjes, kabelverdeelkasten en ander straatmeubilair zijn in iedere gemeente mikpunt van graffiti en wildplak. Dat is een doorn in het oog voor de burgers want het tast hun gevoel van veiligheid aan en is zeer slecht voor de uitstraling van de stad. Er is wat aan te doen.

Centercom heeft samen met haar partners een oplossing zonder kosten voor eigenaren en overheden. Wij maken de objecten schoon en plaatsen er deels reclameframes op voor lokale culturele en charitatieve adverteerders.

VOOR

NA

Controle op graffiti en wildplak

Door de wekelijkse wissel van de affiches controleren onze medewerkers de objecten doorlopend op graffiti en wildplak die zij vervolgens ook onmiddellijk verwijderen. Wij ‘adopteren’ deze objecten en voegen een nieuwe functie toe. Daardoor kunnen wij de objecten goed onderhouden en ontmoedigen wij de vervuilers. De missie van Centercom is daarom “het efficiënt gebruiken van openbare ruimte om daarmee de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren”.

 

'Met reclame de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren'

Junin Boerma | Directeur Centercom

De werkwijze van Centercom is efficiënt en effectief voor eigenaren en gemeenten. Wij werken op deze basis naar tevredenheid samen met eigenaren van objecten in de openbare ruimte zoals netwerkbeheerders als Liander, Enexis, Stedin, KPN en met eigenaren van bouwwanden en schuttingen en niet in het laatst gemeenten zelf.

De gecreëerde affichageruimte levert zeer betaalbare reclameruimte op die vooral gewaardeerd wordt door vele culturele instellingen en het MKB. Onze proactieve sales informeert vele adverteerders die ze wijzen op onze goede alternatieven voor wildplak of illegaal geplaatste borden.