Het Buitenreclame onderzoek

Reclamebereik per regio

De lancering van het Buitenreclame Onderzoek is sinds eind 2011 een feit. We kunnen nu de resultaten van het onderzoek gebruiken, deze resultaten maken ons netwerk transparanter en overzichtelijker. 

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd door Simon Cooper Associates. Opdrachtgevers voor de uitvoering zijn de Bond van Adverteerders, het Platform Media Adviesbureaus en het Platform Buitenreclame Exploitanten. Vrijwel de gehele buitenreclamebranche neemt deel aan het onderzoek.

Wat is er gemeten?

Het nieuwe onderzoek geeft een realistisch beeld van het buitenreclamebereik per aanbieder. Er wordt in dit onderzoek uitgegaan van contacten op basis van daadwerkelijk oogcontact met het reclamevak. Door het vastleggen van een tal van factoren rondom elk reclamevak in combinatie met eyetrack studies wordt het bereik verfijnder berekend. Goed zichtbare vakken hebben een beter contactgemiddelde dan slecht zichtbare. 

Up-to-date

Onderzoeksgegevens kunnen verouderen en zijn onderhevig aan veranderingen en concessiewisselingen. Nu is het mogelijk om de gegevens up to date te houden. Ieder kwartaal vindt er een update plaats waardoor de resultaten actueel blijven.

Higlights

Het onderzoek kent vele uitkomsten. We geven je een aantal interessante op een rij:

  • Onze A0-Signs scoren bijna net zo hoog als straatabri’s, maar tegen veel lagere kosten per 1000 en met een hoge contactfrequentie.
  • Wij hebben een uniek netwerk in het Retail kanaal. Als enige aanbieder van reclamevakken in supermarkten zijn wij in staat boodschappers vlak voor en tijdens het aankoopmoment te inspireren.
  • Als het gaat om daadwerkelijk oogcontact met het reclamevlak (passanten versus kijkers) dan scoren onze vlakken hoog. Wat betekent dat onze reclamevlakken goed zichtbaar zijn voor passanten.

Meer informatie

Op www.buitenreclame-onderzoek.nl is uitgebreide achtergrondinformatie over het onderzoek te vinden. Ook is via die website een login aan te vragen waarmee de software te verkrijgen is, waaruit je vervolgens zelf cijfers kunt draaien. Heb je vragen over het onderzoek of de software, dan kun je contact opnemen met één van onze accountmanagers.