Accountmanager Mediabureaus (40 uur p.w.)

Accountmanager Mediabureaus

Centercom BV exploiteert diverse landelijke media-netwerken in de buitenreclame. Deze netwerken richten zich op het bereiken en het beïnvloeden van consumenten, boodschappers en shoppers. De reclamevlakken van Centercom bereiken wekelijks miljoenen consumenten en staan opgesteld in supermarkten en op straat in de openbare ruimte.

Wegens uitbreiding van ons salesteam zijn we op zoek naar een Accountmanager Mediabureaus voor ons volledige analoge en digitale netwerk. Het betreft zowel lan­delijke als regionale sales.

Als Accountmanager ben je verantwoordelijk voor het onder­houden en vooral uit­bouwen van je eigen klanten­pakket. Je wordt geacht je proac­tief in te span­nen voor het team en jouw rol daarbin­nen, dit om de gestelde doe­len op zowel indi­vidueel als col­lec­tief gebied te behalen. Het veel en slim bellen van mediabureaus en eindklanten, het onderhouden van een relatie en het ver­zor­gen van het after­sales tra­ject wordt van je verwacht.

Ver­ant­wo­ordelijkhe­den:

 • Het behalen van gestelde omzet­doel­stellin­gen door mid­del van o.a. tele­fonis­che verkoop; We zoeken echt iemand die gewend is veel telefonisch te acquireren.
 • Gestruc­tureerd en ade­quaat relaties met bestaande en poten­tiële Mediabureaus en eindklanten opbouwen en onder­houden.
 • Analy­seren van de huidige markt: spel­ers, (poten­tiële) klanten, klantwensen en ontwik­kelin­gen;
 • Doel­tr­e­f­fend acteren op com­mer­ciële mogelijkhe­den
 • Je rap­por­teert aan de Sales Manager.

Functie eisen:

 • Com­mer­ciële gretige instelling met honger voor omzet
 • Com­mu­ni­catieve, onderne­mende, ent­hou­si­as­merende en zelf­s­tandige instelling
 • Taalkundig en cijfer­matig sterk in woord en schrift
 • Doel-​, actie-​, resul­taat- en oploss­ings­gericht
 • Actieve per­soon­lijkheid met een verantwoordelijkheidsgevoel
 • Afgeronde MBO oplei­d­ing
 • Bij voorkeur een sterk netwerk binnen de mediabureau wereld

Centercom biedt:

Een prettige werkomgeving in een jong, snel en dynamisch bedrijf. De sfeer en cultuur is professioneel, gezellig en ondernemend waarbinnen aandacht wordt besteed aan getoonde initiatieven. Centercom is een bedrijf in beweging, waar veel gebeurt en waar mooie resultaten behaald worden. Echte teamplayers zullen zich snel thuis voelen. Wij bieden uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wil je reageren op deze functie?

Voor vragen en sollicitaties kun je terecht bij Remko Booghmans – remko@centercom.nl

Remko Booghmans

Salesmanager