Reclamebelasting Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft besloten per januari 2020 reclamebelasting te gaan heffen op alle (reclame)uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De gemeente Amsterdam wil het maken van reclame in de stad reduceren en herintroduceert daarom deze regelgeving. Deze reclamebelasting geldt voor alles en iedereen die iets communiceert in de openbare ruimte. Van kleine ondernemers met een poster op het raam of banier voor de deur tot de communicatienetwerken van exploitanten.

Met speciale scan-apparatuur gaat de gemeente Amsterdam aan de slag om alle vormen van (reclame)uitingen in de stad te registreren en te meten waaruit de belastingaanslag zal volgen. Zo zal de gemeente ook via Centercom deze belasting gaan heffen. Hierdoor zullen indirect de adverteerders, in de netwerken van Centercom in Amsterdam, hier ook mee geconfronteerd worden.

Wat betekent dit voor Centercom en haar klanten?
Alle campagnes in Amsterdam krijgen te maken met een percentage reclamebelasting. Het percentage reclamebelasting zal berekend worden over het bruto campagnebedrag en duidelijk gespecificeerd worden op de offerte en/of order(bevestiging).

Let op: Deze verhoging komt dus niet bij Centercom vandaan, maar wij zien ons genoodzaakt deze reclamebelasting door te belasten.

Voor vragen kunt u een mail te sturen naar junin@centercom.nl. Wilt u meer directe informatie over de Amsterdamse reclamebelasting, kijk dan op de website van de gemeente Amsterdam.