Missie en Visie

Onze missie is het efficiënter gebruiken van openbare ruimte om daarmee de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. We doen dit vooral door de bestaande functie van objecten in de openbare ruimte een extra maatschappelijke functie te geven: benutten voor kwalitatief goed aangebrachte reclame zowel voor culturele- als commerciëlere organisaties. Maar ook voor kleinere initiatieven bieden wij een communicatiekans en daarnaast sponsoren we nieuwe culturele initiatieven. Mede dankzij onze laagdrempelige manier van communiceren heeft onder andere cultureel Nederland ons zo nadrukkelijk gevonden. Hierbij hanteren we als universeel geldend uitgangspunt dat we dit op een zo’n duurzaam mogelijke manier doen.

Wij streven naar duurzame kwaliteitsverbetering, die we combineren met het versterken van de maatschappelijk toegevoegde waarde van Centercom. Enerzijds doet Centercom dit door een kwalitatief hoogstaand affichage product te leveren aan alle verschillende instellingen. Anderzijds levert Centercom door ons grote areaal aan frames op voormalige wildplak- en graffitilocaties een substantiële bijdrage aan een schone en daardoor aangenaam leefbare stad. Centercom draagt aantoonbaar bij aan het schoner maken van Nederland. We streven langdurige, transparante en eerlijke relaties na met onze contractpartners, leveranciers en medewerkers.