Een betrouwbare partner voor de exploitatie van kwalitatieve reclamedragers

Een slimme oplossing tegen vervuiling

Electriciteitshuisjes, kabelverdeelkasten en ander straatmeubilair zijn in iedere gemeente mikpunt van graffiti en wildplak. Dat is een doorn in het oog voor de burgers want het tast hun gevoel van veiligheid aan en is zeer slecht voor de uitstraling van de stad. Er is wat aan te doen.

Centercom heeft samen met haar partners een oplossing zonder kosten voor eigenaren en overheden. Wij maken de objecten schoon en plaatsen er deels reclameframes op voor lokale culturele en charitatieve adverteerders. 

"Met reclame de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren"

Door de wekelijkse wissel van de affiches controleren onze medewerkers de objecten doorlopend op graffiti en wildplak die zij vervolgens ook onmiddellijk verwijderen. Wij ‘adopteren’ deze objecten en voegen een nieuwe functie toe. Daardoor kunnen wij de objecten goed onderhouden en ontmoedigen wij de vervuilers. De missie van Centercom is daarom “het efficiënt gebruiken van openbare ruimte om daarmee de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren”.

De werkwijze van Centercom is efficiënt en effectief voor eigenaren en gemeenten. Wij werken op deze basis naar tevredenheid samen met eigenaren van objecten in de openbare ruimte zoals netwerkbeheerders als Liander, Enexis, Stedin, KPN en met eigenaren van bouwwanden en schuttingen en niet in het laatst gemeenten zelf.

De gecreëerde affichageruimte levert zeer betaalbare reclameruimte op die vooral gewaardeerd wordt door vele culturele instellingen en het MKB. Onze proactieve sales informeert vele adverteerders die ze wijzen op onze goede alternatieven voor wildplak of illegaal geplaatste borden.

Voor

Na

Voor

Na

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Centercom besteedt veel aandacht aan de effecten van de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsprocessen op het milieu. Bij al onze activiteiten besteden wij aandacht aan het zo min mogelijk belasten van het milieu. Geluid, afval, ruimtebeslag, stofproductie en het gebruik van grondstoffen dienen zo veel mogelijk beperkt te worden. Lees meer...

BENADERING NIET-COMMERCIËLE INSTELLINGEN

In het kader van algeheel maatschappelijk belang stellen wij ons grote landelijke reclamenetwerk deels beschikbaar aan instellingen die een extra publicitair steuntje kunnen gebruiken. Zo stellen wij ca. 50.000 affiche weken beschikbaar (landelijk) aan Goede Doelen, Culturele Instellingen en nieuwe ondernemersinitiatieven. Verder steunen wij middels mediasponsoring diverse culturele evenementen, bij voorkeur gedurende meerdere jaren waardoor  ze hun levensvatbaarheid kunnen bewerkstelligen. Sinds 3 jaar reiken we jaarlijks het Centercom Subsidiefonds uit, deze prijs omvat de uitvoer van een mediacampagne van € 50.000,-.

We Are Public.

We steunen op zeer ruime wijze sinds de opstart het initiatief We Are Public die instellingen met weinig marketingbudget toch goede opties bieden om met een breed publiek in contact te komen. . De werkwijze van We Are Public is de volgende:

Belangstellenden (cultuurliefhebbers) nemen een abonnement van 15 euro per maand op ‘cultuur in hun directe omgeving’ en worden voortdurend geïnformeerd via nieuwsbrieven, website en een magazine waar ze terecht kunnen met dit abonnement. Er zijn proefabonnementen en mogelijkheden een (tijdelijk) abonnement cadeau te doen aan iemand. Culturele instellingen, galerieën, kunstenaars en evenementen kunnen zich aansluiten bij We Are Public en ‘events’ aanbieden waar abonnementhouders gratis naar toe kunnen. Een groot deel van de marketing van een event verloopt daarna via We Are Public en dit zorgt voor meer publieksbelangstelling en dus meer bezoek/cultuurparticipatie. Per maand zijn er dan tientallen voorstellingen via deze constructie te bezoeken.

Dit systeem maakt het mogelijk dat vooral kleine instellingen enz. het hoofd boven water kunnen houden tijdens bezuinigingen in de culturele sector. Dit project is gestart in 2014 in Amsterdam en in 2017 ook uitgerold in Den Haag. We Are Public heeft een kaalslag voorkomen onder de kleinere voorstellingen en de meer experimenteel ingestoken events. Meer informatie: www.wearepublic.nl.

Nooit te klein.

Centercom maakt geen onderscheid qua serviceverlening naar welke soort klant of budget dan ook. We zijn marktleider in het segment Culturele Affichage geworden door groot te denken maar ook klein te handelen: kleine campagnes zijn het fundament van ons bedrijf en we zullen dit nooit verwaarlozen. We zijn gewend kleine campagnes op te zetten en met klanten mee te denken over het genereren van zoveel mogelijk exposure met een klein budget.