Driehoeks­bor­den en 2-​Signs

Deze niet te mis­sen bor­den hangen op vaste posi­ties en zijn beves­tigd aan licht­mas­ten. De routes zijn zorgvuldig uitgestip­peld langs belan­grijke in– en uit­val­swe­gen en andere promi­nente plaat­sen.

Onze high-​traffic locaties zijn uit­stek­end zicht­baar voor auto­mo­bilis­ten, fiet­sers en voet­gangers. De Driehoeks­bor­den en 2-​Signs zijn door de licht­mas­ten 24 uur per dag zicht­baar en vor­men zo een per­fect medium om een merk meer aan­dacht te geven.

Bij onze eerste plaatsing al direct veel reacties gekregen! Hierdoor hebben we besloten Centercom vaker in te schakelen.

John van Oudenaarde
Crévor Events

De campagne ziet er goed uit. De kaartverkoop heeft sinds de postercampagne een flinke boost gekregen!

Deng Boy
Ronny Ormskirk
3-way Entertainment

Het was heel plezierig werken met de dames van Centercom; proactief, accuraat en snel in hun handelen. En als een van de weinige bedrijven bleken ze in staat om elkaars werkzaamheden naadloos over te nemen. De iconische ogen van CATS waren anderhalf jaar lang maandelijks wel ergens te zien in het straatbeeld en hebben zeker hun bijdrage geleverd aan het grote succes van CATS in ons land!

Frank van Parido
Cats de musical