A1- en A2-frames

Buiten­reclame op A1-of A2-for­maat is een ide­ale manier om tegen een zeer laag tarief mensen onder­weg te bereiken. Heb je een klein bud­get of wil je een lokale doel­groep aanspreken dan zijn deze netwerken uiter­mate geschikt.

Deze netwerken zijn mid­den in de stad aan­wezig. Wij bieden ongeveer 3500 frames ver­spreid over zes ver­schil­lende ste­den, dit staat garant voor een zeer hoge con­tact­fre­quen­tie. Deze netwerken zijn afzon­der­lijk in te zetten of als aan­vulling op het A0-netwerk.