A1- en A2-frames

Buiten­reclame op A1-of A2-for­maat is een ide­ale manier om tegen een zeer laag tarief mensen onder­weg te bereiken. Heb je een klein bud­get of wil je een lokale doel­groep aanspreken dan zijn deze netwerken uiter­mate geschikt.

Deze netwerken zijn mid­den in de stad aan­wezig. Wij bieden ongeveer 3500 frames ver­spreid over zes ver­schil­lende ste­den, dit staat garant voor een zeer hoge con­tact­fre­quen­tie. Deze netwerken zijn afzon­der­lijk in te zetten of als aan­vulling op het A0-netwerk.

Bij onze eerste plaatsing al direct veel reacties gekregen! Hierdoor hebben we besloten Centercom vaker in te schakelen.

John van Oudenaarde
Crévor Events

De campagne ziet er goed uit. De kaartverkoop heeft sinds de postercampagne een flinke boost gekregen!

Deng Boy
Ronny Ormskirk
3-way Entertainment

Het was heel plezierig werken met de dames van Centercom; proactief, accuraat en snel in hun handelen. En als een van de weinige bedrijven bleken ze in staat om elkaars werkzaamheden naadloos over te nemen. De iconische ogen van CATS waren anderhalf jaar lang maandelijks wel ergens te zien in het straatbeeld en hebben zeker hun bijdrage geleverd aan het grote succes van CATS in ons land!

Frank van Parido
Cats de musical