A0-Frames

Het groot­ste A0-​Signs netwerk van Ned­er­land, bestaande uit ruim 15.000 vaste frames in meer dan 50 ste­den.

Het A0-​netwerk is te zien op druk­be­zochte locaties; langs hoofd­we­gen, fiet­sroutes en in stad­s­cen­tra. De posters hangen net­jes in een frame, beves­tigd op onder meer elek­tricitei­thuis­jes en stoplichtkasten.