Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
 

Centercom besteedt veel aandacht aan de effecten van de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsprocessen op het milieu. Bij al onze activiteiten besteden wij aandacht aan het zo min mogelijk belasten van het milieu. Geluid, afval, ruimtebeslag, stofproductie en het gebruik van grondstoffen dienen zo veel mogelijk beperkt te worden.
 

Cradle to Cradle
 

Centercom handelt volgens het uitgangspunt: ontwerpen en ontwikkelen van producten en diensten op basis van veilig en volledig her te gebruiken grondstoffen. Dit uitgangspunt is het begin van een eindeloze keten waarin we producten ontwerpen en produceren waarvan we zeker weten dat ze uiteindelijk weer nieuwe producten opleveren of worden teruggegeven aan biologische of technische kringlopen.

Wij werken dagelijks aan een goede uitwerking van dit Cradle to Cradle principe door de volgende concrete toepassingen en werkwijzen:
 

Voorrang voor goede doelen en cultuur
 

Centercom heeft MVO hoog in het vaandel staan. Van algeheel maatschappelijk belang stellen wij ons grote landelijke reclamenetwerk deels beschikbaar aan instellingen die een extra publicitair steuntje kunnen gebruiken. Zo stellen wij circa 50.000 affiche weken beschikbaar aan goede doelen en maatschappelijk verantwoorde ondernemingen en instellingen. Ook steunen wij middels mediasponsoring diverse culturele evenementen. Ons reclamenetwerk is in principe toegankelijk voor alle culturele; charitatieve en ideele uitingen. De legitimatie voor het gebruiken van de openbare ruimte ligt grotendeels in het bedienen van culturele en charitatieve adverteerders

Nederland Schoon
 

Centercom mag het logo van Nederland Schoon voeren. Ook deze erkenning van onze inspanningen om de openbare ruimte schoner en fraaier te maken bevestigt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.


 

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION