1. Retailsigns
  2. Floorboards

Retail­signs: 100% bereik onder boodschappers

Strate­gisch in super­mark­ten geplaatst en pri­mair gericht op bood­schap­pers. Bied merken de mogelijkheid om vlak voor het aankoop­mo­ment pro­ducten onder de aan­dacht te brengen.

adverteren_supermarkten_reclame_abri adverteren_supermarkt_reclame_abri adverteren_supermarkten_reclame_point_of_sale button fotos
Adverteren_in_supermarken_jumbo_albert-heijn_reclame_abri

Floor­boards: de laat­ste reminder voor de klant

Onze Floor­boards vor­men de laat­ste reminder voor de con­sument op de juiste plek en mind­set. De hoog­waardige vlo­er­stick­ers wor­den direct voor het schap van het gead­ver­teerde prod­uct geplaatst. Ze zijn in elke vorm op te maken. Bedenk iets cre­atiefs en maak een cam­pagne aansprek­ender en effectiever.

button locaties button tarieven button aanleveren button fotos
Adverteren_in_supermarken_jumbo_albert-heijn_reclame_Vloerstickers_point_of_sale

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION