1. Specialzuilen
  2. Verzamelzuilen
  3. Dancezuilen

Extreme impact door enorm formaat

Onze Spe­cialzuilen wor­den voor 1 adver­teerder ron­dom beplakt. Door het enorme for­maat vallen deze zuilen extreem op in het straat­beeld. Ze bieden een orig­inele manier van com­mu­niceren. De Zuilen staan op toplo­caties in Ams­ter­dam, zoals het Lei­d­se­plein, de Keiz­ers­gracht en het Cen­traal Sta­tion. Advert­eren op deze volledige zuilen is de manier om iets spe­ci­aals te doen.

button locaties button tarieven button aanleveren button aanleveren button fotos
Specialzuilen

Opval­lende reclame op de beste locaties in Amsterdam

Onze Verza­melzuilen wor­den vaak gezien als een cul­turele uitagenda. Op deze zuilen wor­den ver­schil­lende A0– of A1- posters geplaatst. De posters wor­den in ver­ti­cale banen op de zuilen geplakt.

button tarieven button aanleveren button fotos
Verzamelzuilen

Een uit­gaansagenda op een zuil

De Dancezuilen in Ams­ter­dam zijn spe­ci­aal voor de dance scene gere­serveerd. Ze staan rond belan­grijke uit­gaanslo­caties en wor­den met meerdere A1- posters in ver­ti­cale banen beplakt. Deze zuilen fun­geren niet alleen als uit­gaansagenda, maar ook als inspi­ratiebron voor de laat­ste feestjes en festivals.

button tarieven button aanleveren button fotos
Dancezuilen

 

 

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION